(ศธจ.เพชรบูรณ์) ลงพื้นที่ออกติดตามกำกับตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ออกติดตามกำกับตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (จำนวน 1 แห่ง) โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะกรรมการดำเนินการตรวจติดตามฯ ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์