(ศธจ.เพชรบูรณ์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์และให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (สำหรับเด็กอายุระหว่างอายุ 5-ไม่เกิน 12 ปี) ในเขตอำเภอน้ำหนาว

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวพัชรีย์ อ่อนอิงนอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายธวัช แก้วจีน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์และให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (สำหรับเด็กอายุระหว่างอายุ 5-ไม่เกิน 12 ปี) ในเขตอำเภอน้ำหนาว ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 57 คน เพื่อ“สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ” และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการลดความเสี่ยงของโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น และสามารถเข้าเรียนรูปแบบ On Site “การเรียนการสอนที่โรงเรียน” อย่างมั่นใจควบคู่กับมาตรการควบคุมโรคของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ตำบลนำ้หนาว อำเภอนำ้หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์