(ศธจ.เพชรบูรณ์) ลงพื้นที่ออกติดตาม ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ออกติดตาม ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (จำนวน 3 แห่ง) โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะบุคลากร ร่วมลงพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนศรีไพรวิทยา อ.เขาค้อ โรงเรียนปิตมาตาสิกขา และ โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา อ.หล่มสัก