(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม อำเภอเมืองเขาค้อ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวพัชรีย์ อ่อนอิงนอน ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา นายบุญญฤทธิ์ จันทรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม อำเภอเมืองเขาค้อ จำนวน 8 แห่ง โดยมี คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์/นายแพทสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์/วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอ/ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้นำท้องที่ และผู้ประกอบธุรกิจ ร่วมการตรวจ และผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ พื้นที่อำเภอเขาค้อ