(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะบุคลากร ร่วม“พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานวางพานพุ่มสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วม ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

>>โดยพิธีเริ่มจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ถวายพานพุ่มดอกไม้สดและสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคม จากนั้น ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามลำดับ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย