(ศธจ.เพชรบูรณ์) “รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.2565”

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.2565” จำนวน 9 ราย โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีและปฐมนิเทศ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหวัดเพชรบูรณ์

>>รายละเอียดผู้เข้ารับการบรรจุฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

1.นางวิไลภรณ์ คำมั่น ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

2.นายชวดล ต้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

3.นางสาวกฤติญดา อ่อนคล้าย ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

4.นางสาวสุจินันท์ จีรพงษ์อุดม ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

5.นางศุจิกา จักคาม ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.เพชรบูรณ์

6.นายศุภฤกษ์ บัวเสนาะ ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.เพชรบูรณ์

7.นางดวงฤทัย สีวัน ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.เพชรบูรณ์

8.นางกอบกูล ศรีคำมี ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.เพชรบูรณ์

9.นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.เพชรบูรณ์

10.นายวชิระ ทัศนโกวิท ขอสละสิทธิ์