(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีเปิดการแข่งขันกีฬายใน ประจำปี 2565 เมตตาวิทยา เกมส์”

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน“พิธีเปิดการแข่งขันกีฬายใน ประจำปี 2565 เมตตาวิทยา เกมส์” พร้อมด้วย นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี โดยมีวัตถุประสงคืเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์