(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม“พิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1พ.ย.65-31ม.ก.66)” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร

>>สำหรับการเปิดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ในครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวมอบนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในส่วนที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้เน้นย้ำให้กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างความรู้เรื่องความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่ถูกต้องให้กับเยาวชน และให้โรงเรียนเป็นพื้นที่สีขาว