(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวพัชรีย์ อ่อนอิงนอน ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะ เข้าร่วม “พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยรายนางจรูญ จันทร์สุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกําลังใจ โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเชิญถุงยังชีพฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอบึงสามพัน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 137/1 หมู่ที่ 16 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

>>>นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เงิน และ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค ช่วยเหลือในเบื้องต้นซึ่งในวันนี้นับเป็นเกียรติอันสูงยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือมามอบให้ จึงขอให้ผู้ประสบอัคคีภัย มีกําลังใจ ในการดำเนินชีวิตและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตา พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ส่วนราชการ ในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของตนอย่างเต็มกําลังความสามารถต่อไป