(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน“กองทัพไทย หรือ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะบุคลากร ร่วม“พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน“กองทัพไทย,วันยุทธหัตถี หรือ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช””

โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การของรัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

>>ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่อำเภอวิเชียรบุรี ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก ในเขตตอนใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นชุมชนเมืองเก่าแก่ของชาวไทยมาแต่โบราณ ตามพงศาวดารในสมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา เขมรได้ยกทัพเข้ามากวาดต้อนประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงมีพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระนเรศวรเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยายศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกเมื่อปีพ.ศ.2125 คุมทัพรุดหน้าเสด็จมาถึงเมืองวิเชียรบุรี แล้วโปรดให้พระศรีถมอรัตน์ เจ้าเมืองวิเชียรบุรี และพระยาชัยบาดาล เจ้าเมืองชัยบาดาล ในขณะนั้นเป็นทัพหน้าไปตีทัพเขมรของพระยาละแวกที่เมืองนครราชสีมาให้แพ้พ่ายไป ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวีรกรรมของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เมื่อ พ.ศ. 2525

>>นายบุญรงค์ นิลวงศ์ นายอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอวิเชียรบุรี จึงได้ร่วมกันสร้างศาลประดิษฐานพระบรมรูปของพระองค์ท่านไว้ด้วยความร่วมมือออกแบบโดยกรมศิลปากร และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2526 จึงได้ทำพิธีเคลื่อนย้ายพระบรมรูปของพระองค์ท่าน บริเวณที่ว่าการอำเภอมายังที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จมาทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 และได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิด ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2526