(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีลงนาม(MOU)สนับสนุนด้านการศึกษา ระหว่าง อบจ.เพชรบูรณ์/สพท.เพชรบูรณ์

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.15 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กรอบความร่วมมือการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1,2,3 และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองนายก.อบจ.เชพรบูรณ์ ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมลงนาม (MOU) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์