(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีรับมอบทุนการศึกษา โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์รับมอบทุนการศึกษา (จำนวน 13 ทุน) “โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อน้อมเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565” โดย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 910 คน จากกลุ่มเปราะบางและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันพัฒนาการป่าไม้ จังหวัดแพร่

>>โดยมี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดมอบทุนการศึกษา “โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อน้อมเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนจากครอบครัวกลุ่มเปราะบางและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ลดภาระค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ

>>ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้นำถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์อุปถัมภิกา สภาสตรีแห่งชาติฯ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดแพร่ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 12 ทุน และทุนจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 11 ทุน พร้อมกับเครื่องกันหนาวจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ และน่าน รวม 108 ทุน พร้อมกันด้วย โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการแต่ละจังหวัดรับมอบ