(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีมุทิตาจิต ดร.วรวุฒิ แสงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะบุคลกร ร่วมพิธีมุทิตาจิตในงาน “60 ปี ที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ” แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ของ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ได้แก่ ดร.วรวุฒิ แสงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 นี้ ในการนี้ยังมี นายอร่าม มีเดช ที่ปรึกษาประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ นางการเกตุ สังเกตุดี นางลัดดา พรหมเศรณีย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย