(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ/มอบหนังสือสำคัญการตั้งหมู่ยุวกาชาด”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“พิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565” ประเภทผู้ให้การสนับสนุนจำนวน 1 ราย ดังนี้

1.นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

และ“พิธีมอบหนังสือสำคัญการตั้งหมู่ยุวกาชาด” ให้กับ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบฯ พร้อมด้วย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์