(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบสิ่งของจิตอาสาพระราชทาน (หมวกและผ้าพันคอ)”

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ จิตอาสา 904 รหัส 5B-101 ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม“พิธีมอบสิ่งของจิตอาสาพระราชทาน (หมวกและผ้าพันคอ)” โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน เข้ารับสิ่งของจิตอาสาพระราชทาน (หมวกและผ้าพันคอ) ณ หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์