(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นอำเภอวิเชียรบุรี”

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายธวัช แก้วจีน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคณะบุคลากร เข้าร่วม“พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นอำเภอวิเชียรบุรี” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ นางรำพัน ทองผ่อง ผู้ประสบภัย ณ บ้านเลขที่ 75 หมู่ม 6 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์