(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ประสบอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวพัชรีย์ อ่อนอิงนอน ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะ เข้าร่วม“พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัว นางน้อมจิตร ศิริดี ผู้ประสบอัคคีภัย ต.สะเดียงใน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นายประทิน นาคสำราญ นายก อบต.สะเดียง กล่าวถึงวัตถุประสงค์และให้กำลังใจ พร้อมด้วย คณะกรรมการ/อาสาสมัครมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 77/2 หมู่ 4 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

>>นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง กล่าวว่า ตามที่เกิดแหตุเพลิงไฟไหม้วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 01.20 น. สิ้นสุดภัยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 02.10 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ได้เข้าระงับเพลิงไหม้เบื้องต้นทำให้บ้านพักอาศัยของราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 1 ครัวเรือน 5 คน

>>โดยเบื้องต้นส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ องค์การบริหารส่วนตำบลสะดียง ได้เข้าช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้บางส่วนไปให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ได้ดำเนินการออกสำรวจความเสียหาย และจะดำเนินการตามระเบียบความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นอกจากนั้น ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน, เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงิน พร้อมถุงยังชีพ และเครื่องใช้ที่จำเป็น, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ครอบครัวละ 3,000 บาท สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบชุดเครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย