(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์”

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวพัชรีย์ อ่อนอิงนอน ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายบุญญฤทธิ์ จันทรี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วม“พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” รายนางสัมฤทธิ์ โสมทิพย์ คุณยายของ นางสาวเพ็ญพิชชา สมศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และนางสาวศุภธิดา สมศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ณ บ้านเลขที่ 108/1 ถนนพิทักษ์ ซอยมิตรสามัคคี ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ บ้านเลขที่ 108/1 ชุมชนศรีบุญเรือง เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

>>นายทวีสิน จันทสิงห์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเทศบาลเมืองหล่มสัก ได้ดำเนินการระงับเหตุอัคคีภัยและเพลิงได้สงบลง เวลา 09.00 น. หลังเกิดเหตุมีบ้านพักอาศัยของของราษฎรและทรัพย์สินเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง ซึ่งมีนางสัมฤทธิ์ โสมทิพย์ เป็นเจ้าของบ้าน มีผู้อาศัยอยู่รวมกัน จำนวน 6 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จำนวน 2 คน

>>โดยการช่วยเหลือในเบื้องต้น คณะครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กองพันทหารม้าที่ 28 ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมามอบให้ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ร่วมกันออกสำรวจความเสียหาย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองหล่มสัก จะดำเนินการตามระเบียบความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

>>นอกจากนั้น ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน, เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงิน พร้อมถุงยังชีพ และเครื่องใช้ที่จำเป็น, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ครอบครัวละ 3,000 บาท สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบชุดเครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย