(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2565”

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการ“ประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2565” ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 11 คน (สังกัด สพม. 5 คน/สพป. 6 คน) โดยมี นางสาวสุภาพันธ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์