(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมเตรียมการรับเสด็จองค์ประธาน TO BE NUMBER ONE

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวพัชรีย์ อ่อนอิงนอน ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะ เข้าร่วม“ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์