(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)”

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)” โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษา​ราชการ​แทน​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์