(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สัมฤทธิ์  ไวเปีย  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  มอบหมายให้ นางสาวพัชรีย์ อ่อนอิงนอน ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วม“ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน” โดยมี พระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดมหาธาตุ และนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาหาแนวทาง/มอบหมายภารกิจการขับเคลื่อน MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ  ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์