(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษา ระดับภาค ประจำปี 2566 (ผ่านระบบ Google Meet)”

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ เข้าร่วม“ประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษา ระดับภาค ประจำปี 2566 (ผ่านระบบ Google Meet)” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธาน พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดในเขต ศธภ.17 เข้าร่วม เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 4 โครงการ ได้แก่

1.โครงการจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ

2.โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาอุดมศึกษา

3.โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

4.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์