(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะบุคลากร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์