(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 (สอบประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา)” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์ เพื่อกำหนดแนวทางสำหรับดำเนินการสอบ และการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินภาค ค ตามองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในการสอบประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีผู้สอบผ่านภาค ก,ข และมีสิทธิสอบภาค ค จำนวน 564 ราย คิดเป็นร้อยละของผู้ผ่าน 26.83 ทั้งนี้ กศจ.เพชรบูรณ์ ได้กำหนดการสอบประเมินภาค ค ในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนเพชรพิทยาคม

14_มค_65_ประชม_คกก_อำนวยการสอบภาค_ค_ตำแหนงครผชวย.jpg