(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (โต๊ะข่าวที่ 5) ครั้งที่ 1/2566”

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (โต๊ะข่าวที่ 5) ครั้งที่ 1/2566” โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์