(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบ 2566 ครั้งที่ 1/2565”

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม“ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ และให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯสอดคล้องกับแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์