(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2565”

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม “ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2565” โดยมี นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมอาทิเช่น การรายงานจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั่วประเทศ ประจำงวนกันยายน 2565,ค่าสงเคราะห์รายศพ ประจำเดือนตุลาคม 2565,ความเคลื่อนไหวการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์