(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัดและคะแนนประเมินการย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง หรือโอนบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) จังหวัดเพชรบูรณ์”

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัดและคะแนนประเมินการย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง หรือโอนบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นายไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ นางพรหมภัสสร อยู่พืช ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์