(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ครั้งที่ 1/2565”

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ครั้งที่ 1/2565” โดยมี นางสาวสุดาวัลย์ ทองเถื่อน ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางพรหมภัสสร อยู่พืช ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 3 คน ดังนี้

1.นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สังกัด สพม.เพชรบูรณ์
เสนอชื่อโดย โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม (สถานศึกษา)

2.นายไพทูล ไชยกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนายม สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
เสนอชื่อโดย นางสาวนิรารัตน์ นาสะอ้าน ผ่านระบบแนะนำครูดี (www.pmca.or.th)

3.นายสำเนาว์ หมึ่นชนะ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนบ้านคลองกรวด สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
เสนอชื่อโดย นางสาววิชุดา ภักดี ผ่านระบบแนะนำครูดี (www.pmca.or.th)

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์