(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการปฐมวัยสู่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการปฐมวัยสู่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติโดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการพัฒนาปฐมวัยฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลปฐมวัยจังหวัดเพชรบูรณ์ และการนิเทศสู่แนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์