(ศธจ.เพชรบูรณ์ ) “ประชุมคณะกรรมการนิเทศกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565”

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.0 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการนิเทศกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา “โครงการนิเทศการนิเทศกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565” โดยมี นางสาวสุภาพันธ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศกิจกรรมลูกเสือฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินงานตามกำหนดการการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา/วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย/สาธิตการสอนการเปิด ปิด กองลูกเสือ เนตรนารี/แนวทางปฏิบัติพิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม/การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์