(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูระดับจังหวัด

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสายชล สังขพันธ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยมี นายชัชวาล เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.พช.1 และหน่วยงานหลักทางการศึกษา,ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู, สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และสถาบันทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.พช.1