(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมข้าราชการ บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์”

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมข้าราชการ บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระประชุมการทบทวนทิศทางการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 และการพิจารณากำหนดแนวทางการวางมาตรการประหยัดงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์