(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. (โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์)”

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. (โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์)” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย บุคลากร ศธจ.เพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา และกำหนดการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. (โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์) ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์