(ศธจ.เพชรบูรณ์) “นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)”

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการ  “นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)” โดยมี นางปุญญดา  ชาวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายสมบูรณ์ จันทา นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)