(ศธจ.เพชรบูรณ์) ติดตามตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน อ.ชนแดน

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ออกติดตามตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (จำนวน 2 แห่ง) โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะบุคลากร ร่วมลงพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ อินเตอร์ และ โรงเรียนกิตติพิทยา อ.ชนแดน