(ศธจ.เพชรบูรณ์) ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ออกติดตาม ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะบุคลากร ร่วมลงพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์