(ศธจ.เพชรบูรณ์) “งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดเพชรบูรณ์”

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (คุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์) ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา/อบจ.เพชรบูรณ์/อบต.สะเดียง คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 500 ท่าน เข้าร่วมงานวันครูครั้งที่ 67 ปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้ก่อเกิดประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติตลอดมา

ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

>>รายละเอียด “การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดเพชรบูรณ์”

เวลา 07.30 น.

– ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณหน้าหอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม

เวลา 08.30 น.

– หัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการ ผู้ร่วมงานพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม

เวลา 09.00 น.

– นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธีถึงบริเวณพิธี ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

– ประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

– รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานการจัดงานวันครู

– ประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย (ดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการ)

– ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีลและผู้ร่วมพิธีรับศีล

– พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

– ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา

– พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

– พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ (พระสงฆ์เดินทางกลับ)

– อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ (นายสำเนาว์ หมื่นชนะ ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนบ้านคลองกรวด สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3)

– สวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ โดยครูอาวุโสนอกประจำการ (นายพัชริน ภู่ชัย ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัด สพม.เพชรบูรณ์)

– กล่าวคำปฏิญาณตน โดยครูอาวุโสในประจำการ (นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สังกัด สพม.เพชรบูรณ์)

– กล่าวรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ (ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์)

– อ่านสารของ รมว.ศธ. (นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์)

– ประธานในพิธี อ่านสารของนายกรัฐมนตรี

–กล่าวให้โอวาท

– มอบรางวัลต่าง ๆ

เวลา 12.00 น.

– ประธานในพิธี เดินทางกลับ

– เสร็จพิธี