(ศธจ.เพชรบูรณ์) งพื้นที่ออกติดตามตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ออกติดตามตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (จำนวน 2 แห่ง) โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะบุคลากร ร่วมลงพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อ.หนองไผ่