(ศธจ.เพชรบูรณ์) ข้าร่วม“พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายบุญญฤทธิ์ จันทรี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วม“พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัว นายอนันตร์ อินทะวงศ์ ผู้ประสบอัคคีภัย ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ร้อยตรี ศิริ กินยืน นายก อบต.บ้านหวาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์และให้กำลังใจ พร้อมด้วย คณะกรรมการ/อาสาสมัครมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาวัดโคกเจริญ ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

>>นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก กล่าวว่า สถานการณ์อัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ได้เกิดเหตุอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 219/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหวาย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 05.20 น. ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ได้ดำเนินการระงับเหตุอัคคีภัยและเพลิงได้สงบลง เวลา 06.00 น. หลังเกิดเหตุมีบ้านพักอาศัยของของราษฎรและทรัพย์สินเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง ซึ่งมีนายอนันตร์ อินทะวงค์ เป็นเจ้าของบ้าน และมีผู้อาศัยอยู่รวมกัน จำนวน 6 คน ครั้งที่ 2 ได้เกิดเหตุอัคคีภัย ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดป่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.30 น. ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า ได้ดำเนินการระงับเหตุอัคคีภัยและเพลิงได้สงบลง