(ศธจ.เพชรบูรณ์) กิจกรรม SJS Mini Marathon 2022 “โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์”

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.45 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม SJS Mini Marathon 2022 “โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ตลอดจนนำรายได้ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาศทางการศึกษา โดยมี นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ ผอ.รร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสายชล สังขพันธ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์