(ศธจ.เพชรบูรณ์) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ สิบเอก อิทธิศักดิ์ เอี่ยมเย็น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ และคณะบุคลากร เข้าร่วม“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565” โดยมี หัวหน้าส่วนราขการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดชมวิวสกายวอล์ค ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์