(ศธจ.เพชรบูรณ์) การแข่งขันกีฬา “เสมาสัมพันธ์ภาคเหนือตอนล่าง 1”

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมการแข่งขันกีฬา “เสมาสัมพันธ์ภาคเหนือตอนล่าง 1” โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดยจัดการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล เปตองทีมผสม และตะกร้อ นักกีฬาผูู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ บุคลากรสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสุขภาพทางกายที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มีสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนให้ใช้สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก