(ศธจ.เพชรบูรณ์)ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อรับพระราชทานทุน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายให้ คณะกรรมการระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับจังหวัดเพชรบูรณ์),หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อรับพระราชทานทุน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางสาวลัดดาวัลย์ จำปา ร.ร.ดงขุยวิทยาคม
2.นายณัฐวุฒิ ถิ่นธรณี ร.ร.อนุบาลชนแดน
3.นางสาวชลดา แสงสว่าง ร.ร.ชนแดนวิทยาคม
ณ พื้นที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์