(ศธจ.เพชรบุรี) ศูนย์เสมารักษ์ ลงพื้นที่ออกตรวจ “วันลอยกระทง”

8 พ.ย.65 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวนันทิกร ธภามีวรรณะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และเครือข่าย พสน. 8 อำเภอ ออกตรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทุกอำเภอ ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ทั้งนี้ ไม่พบนักเรียนและนักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม