(ศธจ.เพชรบุรี) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอรุณประดิษฐ โรงเรียนเอกชนในระบบ

14 พย.65 เวลา 9.00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอรุณประดิษฐ โรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อรับฟังปัญหาการเรียนของนักเรียนด้วยระบบ online หลังผ่านช่วงวิกฤตโควิด-19 ปัญหานักเรียน ปัญหายาเสพติด การป้องกันและสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชา ใบกระท่อม เพื่อไม่ให้นักเรียนสับสน รวมถึงการเข้าสู่ระบบการประเมิน NT, RT เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ได้กำชับให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับระบบดูแลช่วยเหลิอนักเรียน ระบบความปลอดภัยในสภานศึกษา และการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อให้นักเรียนได้รู้ความถนัด ความชอบของตัวเองอันจะนำไปสู่เส้นทางการศึกษาต่อเพื่อการประกอบอาชีพต่อไป