(ศธจ.เพชรบุรี) “งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566”

16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ กศน.จังหวัดเพชรบุรี โดยงานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ณ หอประชุมวัดมหาธาตุ วรวิหาร จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ประธานได้กล่าวระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนมาจนทำให้เป็นคนดี เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นราชการที่ดี เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก ทั้งนี้ ได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแด่คุณครู ได้แก่ “รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
“รางวัลครูผู้สอนดีเด่น” และ”รางวัลพระพฤหัสบดี” รวมทั้งสิ้น 58 รางวัล ณ หอประชุมวัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี