(ศธจ.เพชรบุรี)ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

17 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ข้าราชการและลูกจ้างให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นางสาววนิดา ดิลกธนกุล รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด 35 คน ทั้งนี้ นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้ V-CARE-U Model เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี