(ศธจ.เพชรบุรี)ายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมอบรางวัลแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดี
22 พ.ย. 65 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมอบรางวัลแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.​ ประเภท​ลูกเสือ​สำรอง
​ โรงเรียน​วัดหนองแก​ (กล่อมวิทยาคาร)​ สังกัด สพป.เพชรบุรี​ เขต​ 2
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
2.​ ประเภท​ลูก​เสือ​สามัญ
โรงเรียน​วัดตาลกง​ (ธรรมศรียาทร)​ สังกัด สพป.เพชรบุรี​ เขต​ 2
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
3.​ ประเภท​เนตรนารีสามัญ
โรงเรียน​บ้านท่ายาง​ (ประชาสรรค์​)​ สังกัด​ สพป.เพชรบุรี​ เขต​ 2
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
4.​ ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียน​ท่ายาง​วิทยา​ สังกัด​ สพม.เพชรบุรี
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
5.​ ประเภท​ลูก​เสือวิสามัญ
วิทยาลัย​เกษตร​และเทคโนโลยีเพชรบุรี​ สังกัด​สำนักงานคณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา​
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ